Phản hồi của bạn

Download Phần Mềm

Download Phần Mềm

Download Phần Mềm

Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline: 028 5427 1916 - 0937 012 813
Tải về

Download Phần Mềm

Phần mềm ThermaData Studio

Link download: ThermaData Studio v3.0

Link download: ThermaData Logger TC Firmware Updater, version 1.0.9.1

 


Phần mềm dành cho Saf-T-Log

Link download: Saf-T-Log software, version 3.0.3.0

Link download: Saf-T-Log firmware upgrade v3.5.0

Link download: Saf-T-Log firmware upgrade instructions

 


Phần mềm dành cho DTR /PTR: 

Link download: DTR / PTR software version 1.3.13

Link download: DTR / PTR Firmware update v2.31.0.0
( dùng cho tất cả PTR và  DTR có số serial D1536xxxx )

Link download: DTR / PTR Firmware Update Instructions 

 


Phần mềm dành cho đầu dò USB:

Link download: USB LITE software, version 1.0.1


Các phần mềm khác

Link download: ETI HACCP PC software v1.0.3 for IOS

 

Mạng xã hội: